SPS : SMART PRODUCTION SYSTEM PROJECT 2143A

รุ่น Special network system

SPS รุ่นนี้ ลูกค้าสั่งทำพิเศษ เพื่อให้ตรงกับการใช้งานจริงของบริษัท ใช้องค์ประกอบทั้งหมดที่มีของ LED TV ให้สามารถแสดงภาพ แสง สี เสียง และรุ่นสั่งทำ ตัว Stand เพื่อใช้ติดตั้ง TV ลากไปตามจุดต่างๆ ของโรงงาน

สินค้าที่ลูกค้าสั่ง มีส่วนประกอบ

1. SMART PRODUCTION รุ่น Special ( Software รุ่นสั่งทำ )

2. LED TV

3. ขายึดทีวี