คุณสมบัติเด่น
......สามารถออกแบบได้ตรงตามความต้องการใช้งานจริง
......แสดงผลตัวเลข ( Number )
......แสดงตัวอักษร ( Character )
......แสดงข้อความ ( Message )
......สีส่องสว่างชัดเจนแม้ในที่แสงสว่างมาก
......ควบคุมง่ายด้วยรีโมทคอนโทล

ทางเลือกการเชื่อมต่อ
......เชื่อมต่อแบบ Stand alone
......เชื่อมต่อแบบ Network TCP/IP
......เชื่อมต่อแบบ Network LAN
......เชื่อมต่อแบบ Network WIFI
......เชื่อมต่อแบบ Network WIRELESS
......เชื่อมต่อแบบ RS485

MADE TO ORDER

180926

181017

181112

180802

180313

130611

171008

160626

130904

120407

111208

190122

160901

6207015